Vrienden

Het leven is leuker met Vrienden!

Drukoplage 230.000

Print

Het leven is leuker met Vrienden!

Vrienden is hét nieuwe magazine van Vrienden, door Vrienden, voor Vrienden. Het 100 pagina's tellende magazine gaat o.a. over vriendschappen onder BN'ers en brengt verrassende interviews! Wie reken je tot je vrienden? Wat hebben jullie meegemaakt, zijn het puur zakelijke vrienden, vrienden van vroeger of is het gewoon je beste maat? Die Vriend van... wordt door een BN'er geïnterviewd met als resultaat een unieke, persoonlijke profielschets.

En verder...

Tips, gadgets en speciale dagen, social media vrienden, verre vrienden, sportvrienden, uitgaansvrienden, zakenvrienden, tegenpool vrienden, nieuwe vrienden, oude vrienden, speciale vrienden, trouwe vrienden, vrienden van toen…

lees meer