Advertentiemateriaal

Aanleverspecificaties

Advertenties in onze titels moeten aangeleverd worden via de advertentieportal via de link http://portal.ad4all.nl/.

Print en PDF specificaties

Het is cruciaal dat strikt de richtlijnen worden gevolgd voor het maken van uw PDF.

Elke keer dat een specificatie wordt geschonden zal het bestand om aanvullende interventie vragen om uiteindelijk het bestand compliant te krijgen. Dit kan resulteren in een eindproduct dat niet voldoet aan de gewenste output (resultaat) van de klant.

Let op! PDF’s die worden weergegeven op een RGB-monitor (display) zijn voor wat betreft kleurweergave (erg) onnauwkeurig, ofwel mogelijk misleidend. Derhalve mag deze wijze om de kleurnauwkeurigheid te controleren niet worden gebruikt.

Aanbevolen Browsers

De volgende browsers zijn compatible:
• Internet Explorer versie 8, 9 en 10
• Firefox versie 24 en 25
• Chrome versie 30 en 31
• Safari iPad

Overvul/afloop

Meermediabereik accepteert minimaal 3 mm, maximaal 5 mm overvul rondom.

Note: Als u problemen heeft met een van bovengenoemde vermelde configuraties, neem dan contact met ons op via telefoon 088 133 86 41

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.