Tarieven en formaten

Your Beauty Fashion Lifestyle

Print 170.000
Digitaal 34.000
Social Media 18.000

Tarieven en formaten

Tarieven en formaten

Posities Formaat Tarief CPM/Fixed
Rectangle 300 x 250 px € 20 CPM
Billboard 970 x 250 px € 30 CPM
Full Mobile/app banner 320 x 480 px € 30 CPM
Full Mobile/app banner 480 x 320 px € 30 CPM
Mobile/app banner 320 x 100 px € 20 CPM
Mobile/app banner 100 x 320 px € 20 CPM

Advertentie-formaten-965x1024

Download hier de mediakit