Tarieven & formaten

Your Beauty Fashion Lifestyle

Print 232.000
Digitaal 161.510
Social Media 29.740

Tarieven & formaten

Formaat Bladspiegel BxH Beeld Tarief
2/1 FC 2 x 1/1 pagina format-1 € 7.920
1/1 FC* 221 x 274 mm format-2 € 4.950
Cover 2,3,4 FC  221 x 274 mm format-2 € 6.188
Advertorial 1/1 FC  221 x 274  mm format-2 € 5.569
Branded content 1/1 FC 221 x 274  mm format-2 € 6.188
Shopping € 1.950

*Andere formaten op aanvraag

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.