Aanleverspecificaties

Bereik maar liefst 250.000 vrouwen
met Glossy!

Gemiddeld bereik 13+ 250.000
Verspreide gerichte oplage 124.000

Aanleverspecificaties

Aanleveren materiaal

Wij maken gebruik van een advertentieportal voor het uploaden van het advertentiemateriaal. U ontvangt 10 dagen voor de deadline van aanleveren van het advertentiemateriaal een persoonlijke e-mail, met daarin een link naar de portal, waar u het materiaal kunt uploaden. Alleen met deze e-mail kunt u het materiaal uploaden op onze portal. De e-mail die u van ons ontvangt bevat alle informatie die u nodig heeft voor het plaatsen van het materiaal in de juiste titel en editie. Materiaal dat niet aan de technische voorwaarden voldoet wordt automatisch afgekeurd. Een extra service die wij bieden bij onze advertentieportal is het herstellen van materiaal. Indien het materiaal wordt afgekeurd krijgt u de mogelijkheid om het materiaal te repareren, voor zover dat technisch mogelijk is. Mocht dit technisch niet mogelijk zijn, dan dient u het materiaal zelf aan te passen/herstellen. Uiteraard blijft u zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal.

Print en PDF specificaties

Het is cruciaal dat de richtlijnen strikt worden gevolgd voor het maken van uw PDF.

De PDF moet voldoen aan de drukwerk standaard PDF/X -1a2011 (wereldwijd vastgelegde norm, ISO-standaard). Toegepaste fonts moeten worden ingesloten. Alle kleuren van foto’s, logo’s en illustraties moeten CMYK zijn, RGB, LAB, INDEX, SPOT, enz. zullen worden omgezet en mogelijk resulteren in een foute output, tenzij anders overeengekomen.

Bestanden mogen absoluut geen ICC-profielen bevatten.
PDF’s mogen niet ge-ripped (geëxtraheerd) en/of ge-trapped zijn.
De PDF versie mag niet groter zijn dan PDF 1.4.

Elke keer dat een specificatie wordt geschonden, zal het bestand om aanvullende interventie vragen om uiteindelijk het bestand compliant te krijgen. Dit kan resulteren in een eindproduct dat niet voldoet aan de gewenste output (resultaat) van de klant.

Let op! PDF’s die worden weergegeven op een RGB-monitor (display) zijn voor wat betreft kleurweergave (erg) onnauwkeurig, ofwel mogelijk misleidend. Derhalve mag deze wijze om de kleurnauwkeurigheid te controleren niet worden gebruikt.

Aanbevolen Browsers

De volgende browsers zijn compatible:
Internet Explorer versie 8, 9 en 10
Firefox versie 24 en 25
Chrome versie 30 en 31
Safari iPad

Overvul/afloop

Audax Media accepteert minimaal 3 mm, maximaal 5 mm overvul rondom.

In geval van aflopend adverteren, teksten op zetspiegel of minimaal 5 mm uit de afsnede plaatsen alswel 3 mm overvul rondom. In geval van 2/1 pagina, de pagina’s aanleveren als 2 x 1/1 pagina.

Note

Als u problemen heeft met een van bovengenoemde vermelde configuraties, neem dan contact met ons op via e-mail  automatisering@audax.nl onder vermelding van de gebruikte configuratie.

Annuleringstermijn

6 Weken voor verschijning (contract blijft gehandhaafd). Annuleren kan alleen schriftelijk per post/e-mail bij uw account manager.

Algemene voorwaarden

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met sales binnendienst via 020-5979641 of s.lantveld@audax.nl.