Bereik & oplage

Print 55.286
Digitaal 13.071
Social Media 4.964

Bereik & oplage

Bereik Mijn Geheim

Netto bereik 13+: 291.000 personen

Oplage

Totaal verspreide gerichte oplage: 52.772 exemplaren
Totaal betaalde gerichte oplage: 51.761 exemplaren

Bron: NOM Print Monitor NPM 2019 Q4 t/m 2020 Q3