Tarieven & formaten

Print 46.163
Digitaal 8.479
Social Media 5.219

Tarieven & formaten

 

Formaat Bladspiegel BxH Beeld Tarief
2/1 FC 2 x 1/1 pagina format-1 € 6.320
1/1 FC* 209 x 269 mm format-2 € 3.950
Cover 2,3,4 FC  209 x 269 mm format-2 € 4.938
Advertorial 1/1 FC  209 x 269 mm format-2 € 4.444
Branded content 1/1 FC 209 x 269 mm format-2 € 4.938
Shopping € 1.185

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.