Tarieven & formaten

Print 55.286
Digitaal 13.071
Social Media 4.964

Tarieven & formaten

Formaat Bladspiegel BxH Beeld Tarief Mijn Geheim
2/1 FC 2 x 1/1 pagina format-1 € 5.000
1/1 FC 209 x 269 mm format-2 € 2.500
1/2 FC staand 101 x 269 mm format-3 € 1.875
1/2 FC liggend 209 x 130 mm format-4 € 1.875
1/3 FC staand 69,5 x 269 mm format-5 € 1.375
1/3 FC liggend 209 x 89,5 mm format-6 € 1.375
1/4 FC vierkant 101 x 130 mm format-7 € 1.125

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.