Tarieven & formaten

Party, een feest om te lezen!

Print 47.346
Digitaal 15.505
Social Media 5.825

Tarieven & formaten

Formaat Bladspiegel BxH Beeld Tarief
2/1 FC 2 x 1/1 pagina format-1 € 7.920
1/1 FC* 220 x 272 mm format-2 € 4.950
Cover 2,3,4 FC  220 x 272 mm format-2 € 6.188
Advertorial 1/1 FC  220 x 272 mm format-2 € 5.569
Branded content 1/1 FC 220 x 272 mm format-2 € 6.188
Shopping € 1.750

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.