Digitaal

Bereik 166.000 personen met
Royalty of op Royalty-online.nl

Print 166.000
Digitaal 42.724
Social Media 18.247

Digitaal

Royalty-online.nl

De website van Royalty is altijd actueel, informatief en geeft een mooi overzicht van alle activiteiten rondom royalty in binnen- en buitenland.

Bezoek Royalty-online.nl

Voor meer informatie over posities ga naar Tarieven en Formaten.

Social media:

Royalty is ook actief op de social media kanalen Facebook, Instagram & Twitter.

Kijk hier voor recente online bezoekcijfers.

 

Uniek bereik 45.309
Pageviews 155.427
Facebook 16.746
Instagram 1.501