Advertentiemogelijkheden

Bereik 135.000 personen met
Royalty of op Royalty-online.nl

Print 175.000
Digitaal 27.179
Social Media 16.353

Advertentiemogelijkheden

Advertorials

Een advertorial is een advertentie met een redactionele look & feel. Advertorials lijken meer nieuwswaarde te bevatten dan gewone advertenties, maar de vormgeving mag niet identiek aan die van de echte redactionele pagina’s. Advertorials kunnen door de adverteerder zelf worden opgemaakt of in nauwe samenwerking met de redactie van Royalty.

Optie 1: Kant en klaar materiaal aangeleverd door de klant. Goedkeuring redactie is vereist.
Optie 2: Tekst en beeld aangeleverd door de klant, opmaak door Audax Media.
Optie 3: Tekst, beeld en opmaak door Audax Media.

Tarief bestaat uit de publiciteitskosten van een 1/1 pagina fc plus eventuele productiekosten voor de opmaak van de advertorial (optie 2 en 3). Publiciteitskosten zijn voor aftrek bureaukorting en exclusief BTW, productiekosten zijn netto en exclusief BTW (hier wordt dus geen bureaukorting over verstrekt). Bij deze vorm van adverteren wordt altijd bovenaan de pagina aangegeven dat het om een advertorial gaat.

Plusproposities

Dit zijn advertentiemogelijkheden in print die afwijken van een standaard advertentiepagina, zoals bijvoorbeeld sachets, plakkaarten en geplakte inserts.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met Paul Passtoors via 088-133 8464 of p.passtoors@audax.nl.

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.