Tarieven & formaten

Bereik 166.000 personen met
Royalty of op Royalty-online.nl

Print 166.000
Digitaal 42.724
Social Media 18.247

Tarieven & formaten

Download hier de mediakit

Formaat Bladspiegel BxH Beeld Tarief
2/1 FC 2 x 1/1 pagina format-1 € 6.200
1/1 FC 220 x 284 mm format-2 € 3.100
1/2 FC staand 110 x 284 mm format-3 € 2.325
1/2 FC liggend 220 x 142 mm format-4 €2.325
1/3 FC staand 73×284 mm format-5 € 1.705
1/3 FC liggend 220×94 mm format-6 € 1.705
1/4 FC vierkant 110×142 mm format-7 € 1.395

Plusproposities

Dit zijn advertentiemogelijkheden in print die afwijken van een standaard advertentiepagina, zoals bijvoorbeeld sachets, plakkaarten en geplakte inserts. Heeft u interesse of wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met 088-133 8641 of mail naar: publishing.sales@audax.nl.

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.