Advertentiemogelijkheden

Bereik 185.000 vrouwen
met Santé of op Sante.nl

Print 185.000
Digitaal 79.505
Social Media 15.025

Advertentiemogelijkheden

Shoppingpagina’s

Shoppings zijn pagina’s opgemaakt in redactionele stijl; in de ‘look & feel’ van de betreffende titel. De lezers ervaren deze producten als ‘tip’ van de redactie, waardoor de geloofwaardigheid toeneemt. Er dient wel nieuwswaarde (bijvoorbeeld introductie of een aanbieding) te worden gecommuniceerd. Informatie met betrekking tot tarieven treft u hier aan.

shopping-Sante

Advertorials

Een advertorial is een advertentie met een redactionele look & feel. Advertorials lijken meer nieuwswaarde te bevatten dan gewone advertenties, maar de vormgeving mag niet identiek aan die van de echte redactionele pagina’s. Advertorials kunnen door de adverteerder zelf worden opgemaakt of in nauwe samenwerking met de redactie van Santé.

Optie 1: Kant en klaar materiaal aangeleverd door de klant. Goedkeuring redactie is vereist.
Optie 2: Tekst en beeld aangeleverd door de klant, opmaak door Audax Media.
Optie 3: Tekst, beeld en opmaak door Audax Media.

Het tarief bestaat uit de publiciteitskosten van een 1/1 pagina fc plus eventuele productiekosten voor de opmaak van de advertorial (optie 2 en 3). Publiciteitskosten zijn voor aftrek bureaukorting en exclusief BTW, productiekosten zijn netto en exclusief BTW (hier wordt dus geen bureaukorting over verstrekt). Bij deze vorm van adverteren wordt altijd bovenaan de pagina aangegeven dat het om een advertorial gaat.

gevoelige-huid

Plusproposities

Dit zijn advertentiemogelijkheden in print die afwijken van een standaard advertentiepagina, zoals bijvoorbeeld sachets en coverpas.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met de sales afdeling via 088-133 8511 of sales@audax.nl.

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.