Advertentiemogelijkheden

Inspiratie voor een healthy lifestyle 

Print 34.372
Digitaal 527.321
Social Media 28.440

Advertentiemogelijkheden

Shoppingpagina’s

Shoppings zijn pagina’s opgemaakt in redactionele stijl; in de ‘look & feel’ van de betreffende titel. De lezers ervaren deze producten als ‘tip’ van de redactie, waardoor de geloofwaardigheid toeneemt. Er dient wel nieuwswaarde (bijvoorbeeld introductie of een aanbieding) te worden gecommuniceerd.

shopping-Sante

Advertorials

Een advertorial is een advertentie met een redactionele look & feel. Advertorials lijken meer nieuwswaarde te bevatten dan gewone advertenties, maar de vormgeving mag niet identiek aan die van de echte redactionele pagina’s. Advertorials kunnen door de adverteerder zelf worden opgemaakt of in nauwe samenwerking met de redactie van Santé.

Optie 1: Kant en klaar materiaal aangeleverd door de klant. Goedkeuring redactie is vereist.
Optie 2: Tekst en beeld aangeleverd door de klant, opmaak door Audax Media.
Optie 3: Tekst, beeld en opmaak door Audax Media.

Het tarief bestaat uit de publiciteitskosten van een 1/1 pagina fc plus eventuele productiekosten voor de opmaak van de advertorial (optie 2 en 3). Publiciteitskosten zijn voor aftrek bureaukorting en exclusief BTW, productiekosten zijn netto en exclusief BTW (hier wordt dus geen bureaukorting over verstrekt). Bij deze vorm van adverteren wordt altijd bovenaan de pagina aangegeven dat het om een advertorial gaat.

Plusproposities

Dit zijn advertentiemogelijkheden in print die afwijken van een standaard advertentiepagina, zoals bijvoorbeeld een sachet en coverpas. Neem voor actuele prijzen en mogelijkheden contact op met onze sales afdeling via 088-133 8641 of mail naar: publishing.sales@audax.nl.