Tarieven & formaten

Inspiratie voor een healthy lifestyle 

Print 34.372
Digitaal 527.321
Social Media 28.440

Tarieven & formaten

Formaat Bladspiegel BxH Beeld Tarief
2/1 FC 2 x 1/1 pagina format-1 € 11.400
1/1 FC* 220 x 284 mm format-2 € 7.125
Cover 2,3,4 FC  220 x 284 mm format-2 € 8.906
Advertorial 1/1 FC  220 x 284 mm format-2 € 8.016
Branded content 1/1 FC 220 x 284 mm format-2 € 8.906
Shopping € 3.000

Plusproposities

Dit zijn advertentiemogelijkheden in print die afwijken van een standaard advertentiepagina, zoals bijvoorbeeld sachets en coverpas. Heeft u interesse of wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met onze sales afdeling via 088-133 8641 of mail naar: publishing.sales@audax.nl.

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.