Advertentiemogelijkheden

Bereik maar liefst 611.000 vrouwen met Vriendin!

Print 611.000
Digitaal 123.814
Social Media 37.137

Advertentiemogelijkheden

Shoppingpagina’s

Shoppings zijn pagina’s opgemaakt in redactionele stijl; in de ‘look & feel’ van de betreffende titel. De lezers ervaren deze producten als ‘tip’ van de redactie, waardoor de geloofwaardigheid toeneemt. Er dient wel nieuwswaarde (bijvoorbeeld introductie of een aanbieding) te worden gecommuniceerd. Informatie met betrekking tot tarieven treft u hier aan.

Shopping-Spectacular

Schermafbeelding-2014-03-31-om-11.46.35

Advertorials

Een advertorial is een advertentie met een redactionele look & feel. Advertorials lijken meer nieuwswaarde te bevatten dan gewone advertenties, maar de vormgeving mag niet identiek zijn aan die van de echte redactionele pagina’s. Advertorials kunnen door de adverteerder zelf worden opgemaakt of in nauwe samenwerking met de redactie van Vriendin.

Optie 1: Kant en klaar materiaal aangeleverd door de klant. Goedkeuring redactie is vereist.
Optie 2: Tekst en beeld aangeleverd door de klant, opmaak door Audax Publishing.
Optie 3: Tekst, beeld en opmaak door Audax Publishing.

Het tarief bestaat uit de publiciteitskosten van een 1/1 pagina fc plus eventuele productiekosten voor de opmaak van de advertorial (optie 2 en 3). Publiciteitskosten zijn voor aftrek bureaukorting en exclusief BTW, productiekosten zijn netto en exclusief BTW (hier wordt dus geen bureaukorting over verstrekt). Bij deze vorm van adverteren wordt altijd bovenaan de pagina aangegeven dat het om een advertorial gaat.

BertolliCup-a-soup

Branded content

Overige vormen van Branded content gaan altijd in nauwe samenwerking met de redactie van het blad. Eén van de mogelijkheden is een customized advertorial. Uw merk wordt bijvoorbeeld verwerkt in een DIY-tip dat als online artikel wordt geplaatst, waardoor het bericht beter gelezen wordt dan een reguliere advertorial.

Culi-kaasfondue-WS2014-LV-2IMG_5331

Plusproposities

Dit zijn advertentiemogelijkheden in print die afwijken van een standaard advertentiepagina, zoals bijvoorbeeld een sachet en coverpas.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met de sales afdeling via 088-133 8511 of sales@audax.nl.

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.