Tarieven & formaten

Lees je Weekend, weet je meer!

Print 673.000
Digitaal 1.417.145
Social media 44.428

Tarieven & formaten

 

Formaat Bladspiegel BxH Beeld Tarief
2/1 FC 2 x 1/1 pagina format-1 € 10.880
1/1 FC* 220 x 272 mm format-2 € 6.950
Cover 2,3,4 FC  220 x 272 mm format-2 € 8.688
Advertorial 1/1 FC  220 x 272 mm format-2 € 7.819
Branded content 1/1 FC 220 x 272 mm format-2 € 8.688
Shopping € 2.080

NB: Het formaat van de Weekend Special wijkt af van het formaat van de reguliere Weekend.

Op alle orders zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Audax Publishing B.V. van toepassing. Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn hier terug te vinden en worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.